Jump to the main content block

學生請假

學生請假

 

本校學生若因故需請假,請依照學生請假規則辦理,敬請點閱以下連結查詢相關事宜:

 

中山醫學大學學生請假規則

 

中山醫學大學學生請假流程

 

中山醫學大學學生(社團)團體公假辦理說明及流程

 

請假單列印:

                       (1)公、喪假

                       (2)事、病假

                       (3)團體公假單

 

對於請假事宜若有任何疑問或建議,歡迎撥打分機:11211。

Click Num: